لبین اسپانیا

بهترین کود مناسب چالکود در پاییز

  با توجه به مشكلات متعدد آب و خاك ازجمله شوری، آهك بالا و ph بالا و همچنين كمبود عناصر ماكرو و ميكرو ، در باغات و اراضی کشاورزی پيشنهاد می شود از كود كامل ارگانيك ريتاردو به روش چالكود استفاده ...
0